top of page

Detta har hänt

Den statliga sjöräddningsorganisationen, som sorterade under Kongl. Lotsstyrelsen, etablerade år 1879 en livräddningsstation i Skanör för hjälpande av skeppsbrutna i de grunduppfyllda vattnen kring Falsterbonäset. 

 

Den nyinrättade stationen tillfördes en livbåt, av dansk klinkbyggd typ som tillhört den nedlagda livräddningsstationen i Viken. Livbåten var placerad på en utryckningsvagn och utrustningen förvarades i ett lifbåtsskjul, som uppförts intill överlotsbostället inne i stadsbebyggelsen. Skanörs hamn tillkom först år 1881. Bönder på orten var kontrakterade för tillhandahållande av hästar för transport av utryckningsvagnen till lämpligt ställe för sjösättning av livbåten. Överlotsen var tillsyningsman för livräddningsstationen och livbåtsbesättningen utgjordes av sjövana ortsbor med vilka kontrakt slutits. 

 

År 1882 skiftade livräddningsstationerna i Skanör och Helsingborg båtar inbördes. Livräddningsstationen i Helsingborg hade etablerats år 1876 och därvid tillförts en livbåt. Denna båt, Lifbåt 416, var en gåva till Kung Karl XV och det svenska folket. Avsändaren var James Gunston Chillingworth från den ansedda vinfirman W Chillingworth & Son i London, tillika drottning Victorias hovleverantör. Den första december 1868 anländer ångfartyget Dido från Hull i England till Göteborg med en komplett livbåt på vagn med all kringutrustning. Efter övervintring i Göteborg kommer hon till Karlskrona flottbas där hon omgående testas på alla sätt med imponerande resultat. Hon blir sedan liggande i Karlskrona i åtta år till 1876 då hon blir tilldelad den nya räddningsstationen i Helsingborg.

 

Livräddningsstationerna i Skanör och Helsingborg skiftade år 1896 åter båtar inbördes. Den engelskbyggda båten, Lifbåt 416, återgick således till Helsingborgs livräddningsstation. Ett sista byte stationerna emellan skedde år 1898, och därefter var Lifbåt 416 stationerad i Skanör tills den utrangerades år 1941 och ersattes av en motorlivbåt, för vilken båthus med slip byggdes i Skanörs hamn. Sista utryckningen med Lifbåt 416 skedde i december 1939. 

 

Den utrangerade Lifbåt 416 överlämnades till Falsterbo Museum och sommaren 1946 uppställdes båten på sin utryckningsvagn utanför museet. 

 

Livräddningsstationen i Skanör drogs in år 1958. Enligt statistik hade från stationens inrättande år 1879 t o m år 1910, 91 människoliv räddats, varav 72 med livbåt och resterande ”medelst annan åtgärd”, exempelvis med raketapparat och räddningsstol. 

 

Efter att ha stått uppställd utanför Falsterbo museum i 45 år var Lifbåt 416 i dålig kondition. År 1991 beslutade museistyrelsen att livbåten skulle renoveras till, om möjligt, sjövärdigt skick för att därigenom levandegöra ett unikt föremål. I november 1991 transporterades båten till Lindhs Båtbyggeri i Smygehamn, där den undergick en genomgripande renovering och åter blev sjövärdig. Båten sjösattes i april 1992 och fördes under segel till Skanör. 

Lifbåtsskjulet

Raketvagnen

bottom of page