top of page

Att rädda morgondagens barn

”Mayday, mayday, mayday…!”

Ordet mayday, som troligen är en förvanskning av det franska uttrycket ”venez m’aider” (kom och hjälp mig), har hörts många gånger över haven när sjöfarare råkat i nöd. Mottagare av dessa nödrop har varit modiga människor som med risk för sina egna liv gett sig ut på havet för att bistå. På frivillig basis och med en symbolisk, eller ingen alls, ersättning har tryggheten till havs försvarats av dessa människor ända in i våra dagar.

Lifbåt 416 har varit en del av detta heroiska arv. Det finns dokumenterat att 416 och hennes besättningar räddat 91 människor i sjönöd. Något tusental personer på olika håll i världen är idag ättlingar till anfäder som räddats av 416.

Undsättningen av Florida af Brantevik 1910.

Sannolikt några av mannarna i roddarelaget vid Floridas förlisning.

Kaptenstavla av Anders Nilsson.

Skonerten Florida

Den 8 november 1910 gick skepparen Nils Persson’s skepp Florida på grund på Falsterbo rev. Sonen John Persson hade några dagar tidigare mönstrat på för sin första seglats, som jungman på Florida.

Den 7 november blåser det upp till sydlig storm och regntjocka och man får ”tvårefva” mesan, undre märssegel och förstäng. På efternatten den 8 november siktas Möens fyr i väster och på grund av den ihållande stormen ändrar man kurs och går för att söka nödhamn i Trelleborg. Med de små förda seglen blev Florida i det närmaste manöverodugligt. Klockan 8.30 på morgonen siktades Falsterbo fyr varvid man försökte göra en undanmanöver men det var för sent. Florida gick på grund.

Länspumparna blev obrukbara när skrovet högg mot sjöbotten och våldsam sjö slog över fartyget. I samband med att vädret klarnade något fick Skanörs livräddare larm om förlisningen och man gjorde på eftermiddagen ett försök att nå båten. Detta försök misslyckades och man fick återvända. Tidigt på morgonen påföljande dag gjorde man ett nytt försök och klockan 8 kunde man rädda besättningen och landstiga i Skanör.

 

Familjen Persson fick återse far och son i livet och 27 år senare föddes John Edgar Persson. Han bor idag i Linköping och har ett stort intresse för fartyg och sjöfart. I sin bok Skutor och Sjöfarare har John Edgar skrivit om svenska sjöfarare och sjöfart. John Edgar i sin tur har en son vars farfars far alltså var skeppare på Florida.

Dagens sjöräddare - i Lifbåt 416’s fotspår

Nästan samtidigt som Lifbåt 416 räddade Floridas besättning grundades Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (SSRS) eller som det kallas idag Sjöräddningssällskapet. 

Under mer än 100 år har alltså Sjöräddningssällskapet räddat människor i sjönöd. Utan finansiellt stöd från myndigheter arbetar idag 1800 frivilliga i en ideell organisation med ett enda syfte – att rädda människoliv. 

Skanörs Lifbåts Roddarelag strävar, genom att förevisa Lifbåt 416, inte bara att påminna om svunna hjältedåd, utan i lika hög grad påminna om de frivilliga insatser som görs idag.

bottom of page