top of page

Renoveringarna 1991–92 och 2011–12. 

År 1991 beslutade styrelsen för Falsterbonäsets Museiförening att 416 skulle försättas i sjövärdigt skick. Ett åtagande som inte tillhörde gängse kompetens ens hos de alltmer sällsynta träbåtsspecialisterna. Lindhs Båtbyggeri i Smygehamn åtog sig det vanskliga uppdraget och genomförde det på bästa sätt. År 2011 var det ånyo dags för en genomgripande översyn och renovering, även denna gång av Lindhs. Renoveringen bekostades av Leader, ett EU-projekt och stöttades även av Riksantikvarieämbetet, Vellinge kommun och kulturföreningen Calluna. Projektet förutsatte naturligtvis även roddarelagets aktiva medverkan. 

 

Renoveringen 2011–12 innebar bland annat: 

    •    Friläggning av båtens bord och durk för inspektion och åtkomst

    •    Borttagning av tätning samt slipning

    •    Byte av ett femtontal bord eller delar av bord på såväl utsida som insida

    •    Förstärkning och/eller byte av spant

    •    Renovering av mastfot

    •    Renovering av toftbärare

    •    Byte av stock i stäv och akter

    •    Slipning, putsning och målning 

bottom of page